Gofin Podatki

Solidarna zapłata opłaty skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa spoczywa solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku. Urząd skarbowy wystawia zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach na wniosek podatnika. Wniosek może złożyć pełnomocnik podatnika legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym (PPS-1). Pełnomocnictwo to może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Zapewnienie noclegów zagranicznym zleceniobiorcom z podatkowymi kosztami - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021 r.
Koszty poniesione na zapewnienie miejsc noclegowych zleceniobiorcom stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop.
Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.152.2021.4.ŚS.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Urzędnicy mogą wielokrotnie przedłużać termin zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku powinno być doręczone podatnikowi przed upływem poprzednio obowiązującego terminu. Przedłużenie musi mieć charakter ciągły. Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku doręczone z opóźnieniem eliminuje z obrotu wydane po nim kolejne postanowienia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Do ustawy o VAT mają zostać wprowadzone przepisy dające podatnikom możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych. W założeniu nowe przepisy miały wejść w życie z dniem 1 października 2021 r., ale obecnie termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2022 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Nabycie używanego środka trwałego a zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021 r.
Indywidualne ustalenie stawki amortyzacyjnej jest możliwe, jeżeli zakupione urządzenie (po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji podatnika) podlega sklasyfikowaniu w grupie 3-6 lub 8 KŚT, a przed jego nabyciem było wykorzystywane przez okres co najmniej 6 miesięcy przez inny podmiot. W zależności od wartości urządzenia stawka amortyzacyjna może wynieść od 20% do 50%.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Zmiana zasad składania VAT-26
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, powinni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek z nimi związany. Termin ten od 1 października 2021 r. ulegnie zmianie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Usługi zakwaterowania w świetle ustawy o VAT
Poradnik VAT nr 15 (543) z dnia 10.08.2021 r.
Podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje - co do zasady - z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W tym miejscu należy wyjaśnić, że dla usług krótkotrwałego zakwaterowania sklasyfikowanych w PKWiU 55 ustawodawca nie przewidział szczególnych zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Powstaje on zatem na ogólnych zasadach, tzn. z chwilą wykonania usługi.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Kopia certyfikatu rezydencji dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 01.09.2021 r.
Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Jest to dokument, w oparciu o który polski podmiot może pobierać podatek u źródła w niższej wysokości lub może go nie pobierać wcale, jeśli postanowienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której Polska jest stroną, na to zezwalają. Zasadniczo polskie podmioty (płatnicy) powinny posługiwać się oryginałami certyfikatów rezydencji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Kiedy urzędnicy skarbowi mogą żądać przekazania JPK?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Organy podatkowe - niezależnie od istnienia wymogu składania przez podatników JPK_V7M lub JPK_V7K - mogą w związku z rozpatrywaną sprawą żądać udostępnienia w formie JPK ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programu komputerowego. Umożliwia to szybką analizę otrzymanych danych. Polski Ład zakłada, że podatnicy mają przesyłać księgi w formie JPK nie na żądanie, lecz cyklicznie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Jak odzyskać rzecz zajętą przez poborcę?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Rzecz nienależącą do dłużnika podatkowego, a zajętą przez urząd skarbowy, może odzyskać tylko właściciel. Musi złożyć wniosek o wyłączenie jej spod egzekucji. Żądanie wniesione po sprzedaży rzeczy nie zostanie rozpatrzone, a właścicielowi pozostaje dochodzić od dłużnika odszkodowania za poniesioną stratę.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Aktualności

Webinar - Moduł Kadry 2021-02-04

Przygotowaliśmy dla Państwa webinar, który pomoże zaznajomić się nową funkcją w panelu online - Modułem Kadry. Webinar poprowadził Rafał Tomaszewski.

Zapraszamy do oglądania!

WEBINAR - MODUŁ KADRY

Nowa funkcja w panelu online - Kadry 2021-01-18
Jest nam miło przedstawić kolejną nową funkcję panelu online - moduł Kadry.

Dzięki niemu:
  • przekażesz nam informacje o nieobecnościach swoich pracowników na etacie w formie gotowego kalendarza,
  • przekażesz nam czas pracy pracowników na umowach zlecenie,
  • sprawdzisz wymiary urlopów oraz czas obowiązywania umów swoich pracowników,
  • będziesz miał dostęp 24/7 do raportów, list płac oraz wzorów dokumentów,
  • a także prześlesz nam skany ważnych dokumentów dotyczących pracowników.
Obecnie dane są widoczne jedynie w zakładce zawierającej wzory dokumentów kadrowych.
Aby przetestować więcej funkcji modułu Kadry, skontaktuj się ze swoim opiekunem.
Najnowsze zmiany w panelu 2020-04-29

Oto najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone w naszym panelu online:

Nowości w module Faktury 2020-01-20

W module Faktury zostały wprowadzone następujące zmiany:

Gazeta Prawna Podatki

Dziennik Gazeta Prawna patronem medialnym konferencji „Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich”
W jaki sposób zmniejszenie luki VAT wpłynęło na sytuację przedsiębiorców? Jak z problemem radziły sobie inne państwa Unii Europejskiej? Czy istnieje pole do dalszego uszczelniania systemu? To pytania, na które odpowiedzi – wraz z zaproszonymi ekspertami i przedstawicielami organów administracji publicznej – postaramy się znaleźć w trakcie konferencji pt. „Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich”, która odbędzie się 22 września w Warszawie.
Podatkowy "Polski Ład" w Sejmie. KO chce odrzucenia projektu
Podczas piątkowego pierwszego czytania projektu zmian w ustawach podatkowych związanych z programem „Polski Ład” Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o odrzucenie propozycji w pierwszym czytaniu.
Pakiet SLIM VAT 2 wchodzi w życie od 1 października [SPRAWDŹ CO SIĘ ZMIENI]
Od 1 października br. wchodzi w życie większość zmian wprowadzonych przez ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. poz. 1626), potocznie zwaną pakietem SLIM VAT 2. Jest to kontynuacja inicjatywy zapoczątkowanej przez zmiany określane mianem SLIM VAT, które zostały wprowadzone od początku tego roku ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2419). Pomimo deklarowanych przez resort finansów celów i założeń związanych z uproszczeniem rozliczeń VAT niektóre zmiany przewidziane w pierwszej części SLIM VAT okazały się kontrowersyjne i w praktyce utrudniły rozliczenia podatników. W związku z tym kolejna odsłona pakietu „uproszczeń” – tj. SLIM VAT 2 – budziła niepokój podatników. Jednak tym razem zmiany wynikające z nowelizacji są zdecydowanie korzystne i korespondują z nazwą nadaną pakietowi przez resort finansów, która pochodzi od słów „SIMPLE, LOCAL and MODERN VAT”.
MF: Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów
Kasa fiskalna w postaci oprogramowania nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Kolejne zmiany podatkowe w Polskim Ładzie
Stosujący estoński CIT będą mogli rozliczać VAT kwartalnie. Nie będzie możliwości odnowienia niektórych uprzednich porozumień cenowych – wynika z autopoprawki przyjętej przez rząd.
Podatek minimalny ominie niektóre spółki Skarbu Państwa
Rząd złożył w Sejmie autopoprawkę do Polskiego Ładu w zakresie podatku minimalnego od przychodów. Nadal jednak ta nowa danina obejmie również mikro, małe i średnie firmy, a nie tylko – jak deklaruje rząd – wielkie korporacje.
Ceny transferowe. Fiskus chce jednak wiedzieć o kawie wypitej w Hongkongu
Polski przedsiębiorca, który w 2021 r. sprzeda bądź kupi od kontrahenta towary lub usługi za ponad pół miliona złotych, będzie musiał wykazać takie transakcje w informacji o cenach transferowych TPR, jeśli kontrahent dokona jakiegokolwiek rozliczenia z firmami z rajów podatkowych.
Zostało kilka miesięcy na rejestrację w systemie Tax Free
Sklepy, które po 31 grudnia br. nadal chcą sprzedawać towary z możliwością odzyskania przez podróżnego VAT od zakupów, muszą się zarejestrować w elektronicznym systemie – przypomniało Ministerstwo Finansów. Do tej pory zrobiło tak 350 przedsiębiorców.
Profesjonalny obrót kodami do gier to biznes
Internauta, który w sposób zorganizowany i ciągły odsprzedaje kupione wcześniej kody do gier komputerowych, działa jako podatnik VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
O dalszych losach pakietu paliwowego zdecyduje Bruksela
Ministerstwo Finansów przekazało rządowi projekt wniosku o derogację do Komisji Europejskiej, który mógłby umożliwić dalsze stosowanie tzw. szybkiego VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw – poinformował resort.
Rada Przedsiębiorczości apeluje o rezygnację z podatku minimalnego
Rada Przedsiębiorczości krytycznie ocenia plany wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, apeluje o wycofanie się z nich oraz rozpoczęcie konsultacji nad rozwiązaniami uszczelniającymi CIT, poinformowała Rada. Jej zdaniem, sytuacji przedsiębiorców nie zmieni także przyjęta przez rząd autopoprawka do projektu pakietu podatkowego, zakładająca wprowadzenie wyłączeń z nowego podatku.
Polski Ład: Pensja objęta ulgą na powrót będzie się liczyć do kryterium dochodowego
Dochody objęte zwolnieniem podatkowym, które osiągną rodzice po powrocie do Polski z emigracji, będą uwzględniane przy ubieganiu się o zasiłek na dziecko i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Ich wysokość gmina sprawdzi samodzielnie za pośrednictwem portalu Emp@tia.
Limitowanie kosztów jest rozłożone w czasie jak amortyzacja
W przypadku odpisów amortyzacyjnych limit kosztów finansowania dłużnego należy stosować proporcjonalnie, a więc tylko w takiej części, w jakiej całość tych kosztów, w tym np. odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego, pozostaje w stosunku do całej wartości początkowej tego środka – potwierdził dyrektor KIS w dwóch interpretacjach
Kontrola na wniosek. Nie wiadomo, kto i kiedy ma być skontrolowany
Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.
Wierzytelności prawnika nie mogą być potrącone z VAT
Wierzytelność zasądzona na rzecz doradcy podatkowego za pomoc prawną z urzędu nie jest umową ani nie jest udzielona w trybie zamówień publicznych – orzekł wczoraj NSA w dwóch wyrokach.
Podatek od wielkich korporacji. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy
Rząd w autopoprawce zdecydował o rozszerzeniu zakresu wyłączeń od minimalnego podatku dochodowego od wielkich korporacji o podmioty o specyficznym profilu działalności, których rentowność jest w bardzo wysokim stopniu zależna od czynników, na które nie mają wpływu - wynika z komunikatu po wtorkowym posiedzeniu rządu.
Opłaty za uczestnictwo w zawodach są bez podatku
Nie można ograniczać zwolnienia z VAT dla usług sportowych i wychowania fizycznego w odniesieniu jedynie do podmiotów, które świadczą je na podstawie ustawy o sporcie. Preferencja obejmuje też organizacje non-profit – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Raje podatkowe wciąż atrakcyjne dla banków
Najważniejsze europejskie banki nadal przerzucają dużą część swoich dochodów do rajów podatkowych. Co roku trafia tam około 20 mld euro, które co do zasady powinny były być zadeklarowane na Starym Kontynencie
Polski Ład: Będzie ulga podatkowa dla członków związków zawodowych
Od dochodu będzie można odliczyć zapłacone składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, do wysokości 300 zł rocznie – wynika z projektu Polskiego Ładu, którym w tym tygodniu ma się zająć Sejm.
Fiskus chce czuwać nad płatnościami kartą. Kasa online będzie musiała być zintegrowana z terminalem
Od 1 lipca 2022 r. praca kasy fiskalnej działającej online będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku, zapłaci karę 5 tys. zł – wynika z projektu Polskiego Ładu, który trafił już do Sejmu.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2021 FPD Sp. z o.o. Regulamin serwisu