Bankier Finanse osobiste

Wystrzał inflacji, krach na bitcoinie i fatalny tydzień na GPW [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

"Pieniądze z Państwa konta przekazane do NBP". Uwaga na takie SMS-y!

Największy bank w Polsce bije na alarm: oszuści przypuścili atak na klientów banków. Wykorzystując nośny temat koronawirusa, wprowadzają w błąd, polując na cudze dane osobowe i pieniądze.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 13 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie. 

Gotówka jest i będzie dostępna. Banki i NBP uspokajają

Banki na bieżąco monitorują poziom zapotrzebowania na gotówkę, a obsługa obrotu gotówkowego działa bez zakłóceń, podaje rzecznik Związku Banków Polskich w rozmowie z Bankier.pl. Bankowcy zachęcają do korzystania przede wszystkim z płatności bezgotówkowych, bezpieczniejszych z higienicznego punktu widzenia.

MF chce płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN

Minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił się do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN – poinformował w piątek resort.

Trudniejszy dostęp do PKO BP, Pekao, ING i Millennium w ten weekend

Klienci kilku dużych banków muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej, mobilnej, kart płatniczych i bankomatów. Przerwy w ten weekend zaplanowały m.in. PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski i Bank Millennium. Powodem nie jest jednak koronawirus.

BNP Paribas wyjaśnia, kto dostanie zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu

Bank BNP Paribas opublikował na swojej stronie informację dotyczącą zwrotów prowizji od wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich. Zwrot będzie dokonywany od kredytów udzielonych po 16 maja 2016 r.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 12 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Szef ZBP tłumaczy, jak banki szykują się na koronawirusa

Banki w związku z epidemią koronawirusa przygotowują dla klientów indywidualnych i firm propozycje rozwiązań, dotyczących m.in. wakacji kredytowych. Uelastycznienie sektora w znacznej mierze uzależnione będzie jednak od zmian regulacyjno-nadzorczych. Koronawirus będzie miał negatywny wpływ na jakość kredytów w bankach - poinformował PAP Biznes Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

PIN i zielony dopiero powyżej 100 zł? KNF chce podniesienia limitu

Przewodniczący KNF zwróci się do NBP z prośbą o wsparcie przyspieszenia podniesienia limitu transakcji bezstykowych bez użycia PIN. Ruch ma wspomóc ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Aktualności

Nowości w module Faktury 2020-01-20

W module Faktury zostały wprowadzone następujące zmiany:

  1. Dodano możliwość wystawiania faktur cyklicznych (automatycznych).
  2. Dodano możliwość wydruku faktury w j. angielskim.
  3. W ustawieniach dodano pole "Domyślny sposób płatności".
  4. Do katalogu towarów dodano możliwość ustawienia jednostki miary.
  5. Przy wystawianiu faktur w walucie pobiera się aktualny kurs w PLN z tabeli NBP. Informacja o kursie pojawia się na wydruku.
  6. Dostosowanie wystawiania faktur VAT marża do aktualnych przepisów.
  7. Generowanie pliku JPK_FA - aktualizacja do wersji 3.0.
  8. Możliwość oznaczenia faktury "Podzielona płatność".
Zobacz na filmie jak ustawić faktury automatyczne.

Gofin Podatki

Wystawianie faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r. w świetle interpretacji KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020 r.
Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT - w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Sposoby na szybką amortyzację samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 02.04.2020 r., autor: Ewelina Piotrowska
Amortyzacji auta osobowego, co do zasady, dokonuje się stosując roczną stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych w wysokości 20%. Jednak w pewnych warunkach ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania współczynnika podwyższającego tę stawkę albo indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Prawo do odliczenia VAT przez warsztat samochodowy
Poradnik VAT nr 4 (508) z dnia 20.02.2020 r.
Z zasady określonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zasadniczo dokumentem uprawniającym podatników do odliczania VAT są faktury dokumentujące zakupy towarów lub usług. Jak bowiem wynika z ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Termin odliczenia VAT przy dostawie towarów w częściach
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Prawo do odliczenia VAT powstaje zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Odliczenie nie może być dokonane wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Wydatki na noclegi, wyżywienie i dowozy pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1050) z dnia 01.03.2020 r.
Ponoszone przez pracodawcę koszty noclegów, wyżywienia, dojazdów do miejsca pracy oraz powrotu do domu pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Według organu podatkowego, prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem oraz prawidłowym udokumentowaniem.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Poradnik VAT nr 4 (508) z dnia 20.02.2020 r.
Od 1 lutego 2020 r. weszły w życie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE i rozpoczął się okres przejściowy określony w umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, który będzie trwać do końca 2020 r. W okresie przejściowym zostaną utrzymane relacje między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem na dotychczasowych warunkach. Dla polskich przedsiębiorców okres przejściowy oznacza brak zasadniczych zmian w relacjach z Wielką Brytanią do końca 2020 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Zakup towarów handlowych od małżonka a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1053) z dnia 01.04.2020 r.
Przepisy ustawy o PDOF nie zawierają regulacji, które wyłączałyby z kosztów uzyskania przychodów koszty ponoszone w transakcjach handlowych dokonywanych między małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze. Co prawda art. 23 ust. 1 pkt 10 tej ustawy wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wartość pracy własnej podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, lecz transakcja zakupu pomiędzy małżonkami nie jest pracą własną małżonka, zatem przepis ten nie będzie miał tu zastosowania.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Pobór zaliczki na wniosek pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020 r.
Wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Począwszy od 2020 r. płatnik obowiązany jest stosować zwolnienie z mocy ustawy, chyba że podatnik (pracownik, zleceniobiorca) wystąpi do płatnika z wnioskiem o pobór zaliczek na podatek.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Preferencyjne sposoby rozliczenia w rocznym PIT
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 r., autor: Agata Cieśla
Podstawowym sposobem rocznego rozliczenia z fiskusem osoby fizycznej w zakresie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej jest złożenie indywidualnego zeznania na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Podatnikom, którzy spełniają kryteria określone w art. 6 ustawy o pdof, ustawodawca stworzył jednak możliwość zastosowania w zeznaniu rocznym tzw. preferencyjnego sposobu opodatkowania. Prawo do jego zastosowania na zasadach wynikających z przywołanego przepisu mają małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Koszty pracownicze stosowane przez płatnika
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020 r., autor: Agata Cieśla
Pracodawca, jako płatnik pdof, ustalając zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń pracowniczych zasadniczo zobowiązany jest stosować zryczałtowane tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Zryczałtowane nie oznacza jednakowe dla wszystkich. O zróżnicowaniu ich wysokości decyduje wiele okoliczności.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Zmiana rachunku bankowego

Zmiana rachunku bankowego od dnia 01.02.2016r.


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana głównego rachunku firmowego FPD Sp. z o.o.

Wpłat za usługi prosimy dokonywać na nr: 98 1090 2040 0000 0001 3197 0957

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2020 FPD Sp. z o.o.