Bankier Finanse osobiste

Wystrzał inflacji, krach na bitcoinie i fatalny tydzień na GPW [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

"Pieniądze z Państwa konta przekazane do NBP". Uwaga na takie SMS-y!

Największy bank w Polsce bije na alarm: oszuści przypuścili atak na klientów banków. Wykorzystując nośny temat koronawirusa, wprowadzają w błąd, polując na cudze dane osobowe i pieniądze.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 13 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie. 

Gotówka jest i będzie dostępna. Banki i NBP uspokajają

Banki na bieżąco monitorują poziom zapotrzebowania na gotówkę, a obsługa obrotu gotówkowego działa bez zakłóceń, podaje rzecznik Związku Banków Polskich w rozmowie z Bankier.pl. Bankowcy zachęcają do korzystania przede wszystkim z płatności bezgotówkowych, bezpieczniejszych z higienicznego punktu widzenia.

MF chce płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN

Minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił się do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN – poinformował w piątek resort.

Trudniejszy dostęp do PKO BP, Pekao, ING i Millennium w ten weekend

Klienci kilku dużych banków muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej, mobilnej, kart płatniczych i bankomatów. Przerwy w ten weekend zaplanowały m.in. PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski i Bank Millennium. Powodem nie jest jednak koronawirus.

BNP Paribas wyjaśnia, kto dostanie zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu

Bank BNP Paribas opublikował na swojej stronie informację dotyczącą zwrotów prowizji od wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich. Zwrot będzie dokonywany od kredytów udzielonych po 16 maja 2016 r.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 12 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Szef ZBP tłumaczy, jak banki szykują się na koronawirusa

Banki w związku z epidemią koronawirusa przygotowują dla klientów indywidualnych i firm propozycje rozwiązań, dotyczących m.in. wakacji kredytowych. Uelastycznienie sektora w znacznej mierze uzależnione będzie jednak od zmian regulacyjno-nadzorczych. Koronawirus będzie miał negatywny wpływ na jakość kredytów w bankach - poinformował PAP Biznes Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

PIN i zielony dopiero powyżej 100 zł? KNF chce podniesienia limitu

Przewodniczący KNF zwróci się do NBP z prośbą o wsparcie przyspieszenia podniesienia limitu transakcji bezstykowych bez użycia PIN. Ruch ma wspomóc ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Aktualności

Najnowsze zmiany w panelu 2020-04-29

Oto najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone w naszym panelu online:

1. Możesz wysłać do nas swoje faktury bez konieczności logowania się na strone www:

- na dedykowanego maila (czytaj tutaj),

- przy pomocy Dropbox (czytaj tutaj).

2. Wystaw nową fakturę poprzez skopiowanie innej (zobacz tutaj).
3. W repozytorium przycisk Statystyki pokaże Ci udział poszczególnych kategorii w danej grupie (zobacz tutaj).

Nowości w module Faktury 2020-01-20

W module Faktury zostały wprowadzone następujące zmiany:

  1. Dodano możliwość wystawiania faktur cyklicznych (automatycznych).
  2. Dodano możliwość wydruku faktury w j. angielskim.
  3. W ustawieniach dodano pole "Domyślny sposób płatności".
  4. Do katalogu towarów dodano możliwość ustawienia jednostki miary.
  5. Przy wystawianiu faktur w walucie pobiera się aktualny kurs w PLN z tabeli NBP. Informacja o kursie pojawia się na wydruku.
  6. Dostosowanie wystawiania faktur VAT marża do aktualnych przepisów.
  7. Generowanie pliku JPK_FA - aktualizacja do wersji 3.0.
  8. Możliwość oznaczenia faktury "Podzielona płatność".
Zobacz na filmie jak ustawić faktury automatyczne.

Gofin Podatki

Wirtualne kasy fiskalne dla wybranych branż
Poradnik VAT nr 12 (516) z dnia 20.06.2020 r.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na mocy delegacji ustawowej Minister Finansów wydał dwa rozporządzenia w sprawie kas mających postać oprogramowania, które obowiązują od 1 czerwca 2020 r.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Podatkowe rozliczenie otrzymanego dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 01.07.2020 r.
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym nie ma szczególnych regulacji odnoszących się do dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej otrzymanego przez przedsiębiorcę za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Dofinansowanie to podlega zatem rozliczeniu u przedsiębiorcy jako przychód z działalności gospodarczej. Na ogólnych zasadach podlegają również rozliczeniu przez przedsiębiorcę poniesione przez niego koszty energii.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Pełnomocnictwo do podpisania e-zeznania małżonków
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Małżonkowie mają prawo do łącznego opodatkowania swoich dochodów. Ich wspólne zeznanie podatkowe - także składane w formie elektronicznej - może być podpisane przez pełnomocnika. Warunkiem skutecznego podpisania (złożenia) przez pełnomocnika małżeńskiego e-rozliczenia jest udzielenie mu przez każdego małżonka pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Pełnomocnik, dysponując tylko pełnomocnictwem udzielonym przez jednego z małżonków, nie może podpisać ich wspólnego zeznania podatkowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Termin na złożenie IFT-2R
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (516) z dnia 20.06.2020 r.
Do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym przedłuża się termin na złożenie informacji IFT-2R. Nowy termin obejmie płatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Oznacza to, że płatnicy, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. - IFT-2R składają do 31 lipca 2020 r., zakończył się w styczniu 2020 r. - IFT-2R składają do 31 sierpnia 2020 r. (...)
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Błędne zaksięgowanie faktury - moment korekty kosztów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020 r.
Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Wniesienie wkładu do spółki z o.o. na poprawę jej sytuacji finansowej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Podwyższenie kapitału zakładowego jest możliwe bez zmiany umowy spółki, o ile spełnione są warunki z art. 257 § 3 K.s.h. Co ważne, udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Dopuszczalna jest natomiast sytuacja odwrotna. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę (tzw. agio) przelewa się do kapitału zapasowego. Podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki stanowi czynność zmiany umowy spółki podlegającą, co do zasady, PCC.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Podatkowe rozliczenia przy sezonowym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 r., autor: Agata Cieśla
Sezon urlopowy obejmuje w Polsce głównie okres lata. W jego szczycie wiele firm w celu zapewnienia obsady wystarczającej do normalnego funkcjonowania korzysta z możliwości tzw. zatrudnienia sezonowego. W tym zakresie mogą wybierać pomiędzy kilkoma opcjami. Dokonanie konkretnego wyboru determinuje rozliczenie takiego dodatkowego zatrudnienia na gruncie podatku dochodowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Nowa matryca stawek VAT - sprzedaż towarów kupionych przed 1 lipca 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020 r.
Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje tzw. nowa matryca stawek VAT, zgodnie z którą w celu klasyfikacji towarów/usług na potrzeby VAT od 1 lipca 2020 r. należy stosować Nomenklaturę scaloną (CN) - w przypadku towarów oraz Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług 2015 - w przypadku usług. Nowa matryca stawek VAT została stworzona w oparciu o założenie opodatkowania taką samą stawką VAT całych grup towarów/usług oraz przyjęcie zasady obniżania stawek, przy punktowych podwyżkach stawki (w przypadku konieczności zmiany stawki).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Obrót wierzytelnościami w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020 r., autor: Małgorzata Rymarz
Trudności w zakresie samodzielnej windykacji należności lub konieczność szybkiego pozyskania środków finansowych to główne powody, dla których przedsiębiorcy wyzbywają się wierzytelności. Ich nabywcami mogą być nie tylko wyspecjalizowane firmy zajmujące się obrotem długami, ale także przedsiębiorcy spoza tego profesjonalnego rynku.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Korekta zeznania podatkowego po przeprowadzce
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Efektem zmiany przez podatnika miejsca zamieszkania może być przejście do nowego urzędu skarbowego. Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tego zdarzenia. Nie ma znaczenia miejsce złożenia pierwotnego (poprawianego) rozliczenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Zmiana rachunku bankowego

Zmiana rachunku bankowego od dnia 01.02.2016r.


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana głównego rachunku firmowego FPD Sp. z o.o.

Wpłat za usługi prosimy dokonywać na nr: 98 1090 2040 0000 0001 3197 0957

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2020 FPD Sp. z o.o.