Bankier Finanse osobiste

Wystrzał inflacji, krach na bitcoinie i fatalny tydzień na GPW [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

"Pieniądze z Państwa konta przekazane do NBP". Uwaga na takie SMS-y!

Największy bank w Polsce bije na alarm: oszuści przypuścili atak na klientów banków. Wykorzystując nośny temat koronawirusa, wprowadzają w błąd, polując na cudze dane osobowe i pieniądze.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 13 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie. 

Gotówka jest i będzie dostępna. Banki i NBP uspokajają

Banki na bieżąco monitorują poziom zapotrzebowania na gotówkę, a obsługa obrotu gotówkowego działa bez zakłóceń, podaje rzecznik Związku Banków Polskich w rozmowie z Bankier.pl. Bankowcy zachęcają do korzystania przede wszystkim z płatności bezgotówkowych, bezpieczniejszych z higienicznego punktu widzenia.

MF chce płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN

Minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił się do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN – poinformował w piątek resort.

Trudniejszy dostęp do PKO BP, Pekao, ING i Millennium w ten weekend

Klienci kilku dużych banków muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej, mobilnej, kart płatniczych i bankomatów. Przerwy w ten weekend zaplanowały m.in. PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski i Bank Millennium. Powodem nie jest jednak koronawirus.

BNP Paribas wyjaśnia, kto dostanie zwrot prowizji od wcześniej spłaconego kredytu

Bank BNP Paribas opublikował na swojej stronie informację dotyczącą zwrotów prowizji od wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich. Zwrot będzie dokonywany od kredytów udzielonych po 16 maja 2016 r.

To był dzień. Najważniejsze fakty z 12 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Szef ZBP tłumaczy, jak banki szykują się na koronawirusa

Banki w związku z epidemią koronawirusa przygotowują dla klientów indywidualnych i firm propozycje rozwiązań, dotyczących m.in. wakacji kredytowych. Uelastycznienie sektora w znacznej mierze uzależnione będzie jednak od zmian regulacyjno-nadzorczych. Koronawirus będzie miał negatywny wpływ na jakość kredytów w bankach - poinformował PAP Biznes Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

PIN i zielony dopiero powyżej 100 zł? KNF chce podniesienia limitu

Przewodniczący KNF zwróci się do NBP z prośbą o wsparcie przyspieszenia podniesienia limitu transakcji bezstykowych bez użycia PIN. Ruch ma wspomóc ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Aktualności

Najnowsze zmiany w panelu 2020-04-29

Oto najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone w naszym panelu online:

1. Możesz wysłać do nas swoje faktury bez konieczności logowania się na strone www:

- na dedykowanego maila (czytaj tutaj),

- przy pomocy Dropbox (czytaj tutaj).

2. Wystaw nową fakturę poprzez skopiowanie innej (zobacz tutaj).
3. W repozytorium przycisk Statystyki pokaże Ci udział poszczególnych kategorii w danej grupie (zobacz tutaj).

Nowości w module Faktury 2020-01-20

W module Faktury zostały wprowadzone następujące zmiany:

  1. Dodano możliwość wystawiania faktur cyklicznych (automatycznych).
  2. Dodano możliwość wydruku faktury w j. angielskim.
  3. W ustawieniach dodano pole "Domyślny sposób płatności".
  4. Do katalogu towarów dodano możliwość ustawienia jednostki miary.
  5. Przy wystawianiu faktur w walucie pobiera się aktualny kurs w PLN z tabeli NBP. Informacja o kursie pojawia się na wydruku.
  6. Dostosowanie wystawiania faktur VAT marża do aktualnych przepisów.
  7. Generowanie pliku JPK_FA - aktualizacja do wersji 3.0.
  8. Możliwość oznaczenia faktury "Podzielona płatność".
Zobacz na filmie jak ustawić faktury automatyczne.

Gofin Podatki

Notariusz jako płatnik PCC
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 r.
Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Do ich obowiązków należy m.in. prowadzenie rejestru podatku, wpłacanie pobranego podatku na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, a także przekazanie w formie elektronicznej, deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Certyfikat rezydencji jako dokument potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego - dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020 r.
Posiadanie certyfikatu rezydencji jest niezbędne do tego, aby polski podmiot, który wypłaca podmiotowi zagranicznemu należności z określonych tytułów, mógł zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (której stroną jest Polska) albo mógł nie pobrać podatku zgodnie z taką umową. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Świadczenie usług reklamowych dla podmiotów krajowych
Poradnik VAT nr 16 (520) z dnia 20.08.2020 r.
W praktyce zdarza się często, że podatnicy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi reklamowe, w tym usługi kompleksowej organizacji i obsługi kampanii reklamowych, czy akcji reklamowych. Na potrzeby świadczonych kompleksowych usług reklamowych mogą nabywać towary lub usługi podlegające obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności. Wśród podatników pojawiły się wątpliwości, czy w sytuacji, w której nabywają towary oraz usługi podlegające obowiązkowemu MPP, które następnie wykorzystują na potrzeby świadczonej przez siebie kompleksowej usługi reklamowej mają obowiązek umieszczania na przedmiotowych fakturach adnotacji "mechanizm podzielonej płatności"?
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Straty ekonomiczne w firmowym rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 r., autor: Agata Cieśla
Przyczyny strat ponoszonych przez przedsiębiorców bywają różne. Może je powodować utrata składnika majątku w wyniku zniszczenia lub kradzieży, nierzetelność kontrahenta, jak również szereg innych okoliczności niezależnych lub zawinionych przez podmiot, który stratę poniósł. Pomimo związanego z taką stratą ekonomiczną uszczerbku w majątku, wartość nie każdej z nich stanowi koszt w rachunku podatkowym.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Resort finansów opublikował projekt zmian przepisów dotyczący wprowadzenia estońskiego CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020 r.
Do ustawy o CIT planowane jest m.in. wprowadzenie Rozdziału 6b - Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Ryczałt ten ma być alternatywną formą opodatkowania przewidzianą dla spółek kapitałowych, których udziałowcami/akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. Nowy reżim opodatkowania wybierany będzie na okresy czteroletnie z możliwością kontynuacji w kolejnych okresach czteroletnich. Przy czym w czasie stosowania ryczałtu podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg odliczanych od podstawy opodatkowania.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Umieszczanie symbolu Nomenklatury scalonej CN na fakturach od 1 lipca 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020 r.
Pomimo, że ustawodawca powołuje symbole Nomenklatury scalonej (CN) w celu klasyfikacji towarów opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT, to umieszczanie tego symbolu na fakturze nie jest obowiązkowe. Taki symbol sprzedawca może natomiast podawać dobrowolnie. Organy podatkowe dopuszczają bowiem możliwość umieszczania na wystawianych fakturach dodatkowych informacji/danych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Doręczenie e-postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno być doręczone podatnikowi przed upływem tego terminu. Sprawa komplikuje się, gdy postanowienie jest przekazywane przez internet. Organy podatkowe twierdzą, że przed upływem terminu wystarczy przesłać na adres elektroniczny adresata zawiadomienie o możliwości odbioru pisma. Sądy administracyjne nie są w tej kwestii jednomyślne.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
SLIM VAT - pakiet uproszczeń dla podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. Przepisy tej ustawy mają wprowadzić rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT, tzw. pakiet SLIM VAT, rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT, a także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Nowe dowody po zamknięciu sprawy podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Dowodem w postępowaniu podatkowym może być wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Materiał dowodowy musi być kompletny. Jeżeli po zakończeniu postępowania podatkowego zostaną ujawnione nowe dowody, nieznane wcześniej urzędnikom, konieczne jest ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie może być wznowione z urzędu lub na wniosek podatnika.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)
Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących
Poradnik VAT nr 15 (519) z dnia 10.08.2020 r.
Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. (...) Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/podatki/)

Zmiana rachunku bankowego

Zmiana rachunku bankowego od dnia 01.02.2016r.


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana głównego rachunku firmowego FPD Sp. z o.o.

Wpłat za usługi prosimy dokonywać na nr: 98 1090 2040 0000 0001 3197 0957

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2020 FPD Sp. z o.o.